Uudised
*

EESMÄRGID

 • Viimsi Invaühingu eesmärgiks on koostöö kohaliku omavalitsusega, HPIN ja teiste invaorganisatsioonidega.
 • Vähemalt üks korda aastas  vallavalitsuse teavitamine ühingu töödest ja tegemistest, vajaduse korral informatsiooni edastamine HPIN arengusuundadest.
 • Kõigistühingu suurematest ettevõtmistest avalikkuse teavitamine läbi artiklite kirjutamise kohalikus või maakondlikus ajalehes.
 • Edastamaks alati värsket ja aktuaalset infot oma liikmetele uuendada pidevalt ühingu kodulehte internetis.
 • Avalikkuse teavitamine ühingu olemasolust, töödest ja tegemistest.

Finantseerimine:

 • Jõuda kohaliku omavalitsusega kokkuleppele regulaarse finantseerimise osas.
 • Otsidaühingu tegevuseks finantse ka väljaspoolt kehtivaid finantseerimisesüsteeme.
 • Hoida ja luua häid sidemeid potensiaalsete rahastajatega.
 • Finantsilise stabiilsuse saavutamiseks tegeleda sponsorite otsimisega ja osaleda projektikonkurssidel.

Liikmed:

 • Ühisürituste organiseerimine liikmetele (suvelaager, perepäevad, spordipäevad).
 • Osalemise võimaluse pakkumine erinevatel koolitustel ja  nõustamisel.
 • Liikmetele ringitöö võimaluse pakkumine.
 • Selleks, et soosida kogemuste vahetamist teiste invaühingutega, kajastada oma tegevusi ja plaane HPIN-ga.
 • Kord aastas korraldada perelaager kõigile vallas elavatele puudelastele eesmärgiga kaasata uusi inimesi ja saada nende näol juurde liikmeid. Uute liikmete kaasamine elavdaks ühingu atmosfääri ja tooks juurde uusi ideid ja tegijaid.
 • Läbirääkimiste pidamine kohaliku omavalitsusega vanurite päevakeskuse teenust pakkuva MTÜ ruumide kasutamise osas.
 • Tõmbekeskuse loomise eesmärgil suhtlemine kohaliku omavalitsuse, sponsorite ja teiste organisatsioonidega.
 • Tõmbekeskuse loomine puuetega lastele ja noorukitele, võimaldades kaasata keskuses läbiviidavatesse tegevustesse liikmete sõpru ja koolikaaslasi.
 • Oma keskuse olemasolu hõlbustaks oluliselt, koolivaheajalaagrite koolituste ja seminaride läbiviimist.

Viimsi Invaühingu jaoks on oluline liikmete toetamine ja abistamine. Tihe koostöö kohalike sotsiaaltöötajatega aitaks paremini uutel liikmetel ühinguni jõuda. Selleks tuleb teadvustada oma organisatsiooni rolli ja võimalusi kohalikus piirkonnas

 

MTÜ Viimsi Invaühing
a/a 221026358968
Randvere tee 13-14
Haabneeme, Viimsi
74001 Harjumaa