Uudised
*

TEGEVUSED

Viimsi Invaühingu missiooniks on liikmete huvide kaitsmine kohalikul tasandil, osaledes omavalitsuse tasandil sotsiaalhoolekandetöö arengukavade ja programmide valjatöötamises, tehes koostööd Harjumaa Puuetega Inimeste Nõukogu ja erinevate puuetega inimestega tegelevate ühendustega.
Organisatsiooni tulevikunägemuseks on toimiv tugivõrgustik, mis pakub teenuseid ja vahendab informatsiooni.

Viimsi Invaühingu jaoks on oluline liikmete toetamine ja abistamine. Tihe koostöö kohalike sotsiaaltöötajatega aitaks paremini uutel liikmetel ühinguni jõuda. Selleks tuleb teadvustada oma organisatsiooni rolli ja võimalusi kohalikus piirkonnas

MTÜ Viimsi Invaühing
a/a 221026358968
Randvere tee 13-14
Haabneeme, Viimsi
74001 Harjumaa