Uudised
*

Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis

13.06.2017

Päevakeskus Käo algatas koos Viimsi vallaga Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Tööturul võrdväärset osalemist toetav intervallhoiuteenus Tallinnas ja Viimsis 2014-2020.2.02.16-0030".

Projekti perioodiks on 01.03.2017- 28.02.2019, rakendusüksuseks või- asutuseks on Sihtasutus Innove. Projekti maksumus kokku: 255 069,88 eurot, millest ESF toetus on 197 493,98 eurot.

Projekti eesmärk: on ööpäevaringse intervallhoiuteenuse osutamise abil luua Tallinnas ja Viimsis raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega täisealisele isikule ja suure hoolduskoormusega teenuse kasutaja vanemale tingimused tööl käimiseks, töö leidmiseks ja töö säilitamiseks.

Projekti käigus luuakse 6 intervallhoiuteenuse kohta: 4 kohta Tallinna Päevakeskus Käo Maleva keskusesse ja 2 kohta Viimsi valla AS Rannapere pansionaadi ruumidesse, et kogu projekti jooksul piloteerida teenust vähemalt 16-le raske ja sügava intellekti- ning liitpuudega täiskasvanule.

Nõudlus intervallhoiu järele on suur nii Tallinnas kui ka Viimsis. Päevakeskus Käo saab tänu projektile suurendada teenusekohtade arvu ja Viimsi vallas alustatakse erivajadustega inimestele mõeldud teenuste väljatöötamisega.

Projekti tulemuseks on kvaliteetsemad ja integreeritumad teenused. Teenuste arendamise ja investeeringute koosmõjul pareneb teenuse kättesaadavus, kvaliteet ja tulemuslikkus.

Rohkem infot leiate veebilehelt www.kaokeskus.ee. Küsimuste korral on võimalus ühendust võtta projektijuhi Merike Melsasega merike [ät] kaokeskus.ee või projekti koordinaatoriga Tõnu Trooniga Viimsis tonu.troon [ät] viimsivv.ee.

 
Uudiste nimekiri
MTÜ Viimsi Invaühing
a/a 221026358968
Randvere tee 13-14
Haabneeme, Viimsi
74001 Harjumaa